Ano ang iba’t-ibang partner classifications?

Written by MyKuya Pilipinas

Mayroong tatlong magkakaiba na partner classifications:

  • KuyaNOW: Mga lalaking partner na walang motorcycle at maglalakad lamang upang magawa ang task

  • AteNOW: Mga babaeng partner na walang motorcycle at maglalakad lamang upang magawa ang task

  • KuyaMOTO: Mga lalaking partner na mayroong motorcycle.

  • AteMOTO: Mga babaeng partner na mayroong motorcycle.

button-app-google.png
web badge.png

Collaborate

Content

Connect

Singapore HQ

MyKuya Technologies Pte. Ltd. 

6 Eu Tong Sen Street
#05-07
The Central
Singapore 059817

Philippines Representative Office

Machine Ventures HQ
Avida CityFlex SOHO Tower
7th Ave. BGC, Taguig 
Philippines 1634 

© 2019 MYKUYA