top of page

A Message To Our Ates

As 2020 is coming to an end, we would like to take a moment to thank the women that made MyKuya possible, for MyKuya would not have flourished the way it had if it were not for the remarkable contributions from our bright and courageous Ates.Where do we begin?


MyKuya was created with many ambitious goals and pure aspirations through the potential we believe we have within each and every one of us. You have greatly influenced our work environment — the family that we have formed and cherished, for the pride and dedication you have for your role in the lives of the people around you continue to inspire us to grow into the best versions of ourselves.


We will forever give it our best to fight for your rights, and for equality. Because you deserve to live in a world where you can develop your potential and exercise it to the fullest. Because you deserve the opportunity to follow your heart without a worry in the universe over whether you would be accepted, respected, and welcomed in all environments.


You are not only an incredible partner, but also an amazing mother, sister, daughter, carer, and friend. We are truly and utterly grateful to have you as part of this journey in giving back to the communities we all so love.


We pray that your holiday season will be full of joy and comfort, spent with the people you hold close dearly. Let us manifest for a great 2021, that it will be a year of growth, healing, and continuing to work towards the better good together.


Thank you for everything you have taught us, for sharing with us your beliefs and values, for the wonderful work you have committed yourselves to, and for the guidance and friendships you have allowed us to experience. You have made all the difference not only in MyKuya, but also the daily lives of those in need of a helping hand, and forever will we all be grateful.


With ❤ from your MyKuya family.


Isang Mensahe Para sa Ating Mga Ates


Ngayong malapit na ang pagtatapos ng 2020, gusto naming pasalamatan ang mga kababaihan na tumulong gawing posible ang trabaho namin dito sa MyKuya. Ang pag-unlad na naranasan nating lahat ay hindi mangyayari kung wala ang inyong sipag at disiplina, mga Ate.

Saan ba tayo pwedeng mag simula?


Ang MyKuya ay isinilang na merong maraming malaking layunin at pangarap dahil alam din namin na malaki ang potensyal ng bawa’t tao na magiging parte ng misyon na ito. Kayong mga Ate, naging magandang impluwensya sa aming araw-araw. Naging pamilya tayong lahat dahil sa dedikasyon and pagsisikap sa inyong tungkulin na kami rin ay nahawa sa galing ninyo.


Gagawin namin ang lahat para ipaglaban pagkakapantay-pantay na oportunidad at mga karapatan ng bawat Filipino. Karapatan ninyongmabuhay sa isang mundo kung saan malaya ang paglago ng mga talento at kakayahan. Karapat-dapat na merong kayong oportunidad na gawin kung ano ang tunay na layunin na hindi na inaalahanan kung kayo ay tatanggapin o rerespetuhin dahil ang mga ito ay ibinibigay na ng komunidad ng kusa.


Maliban sa pagiging mabuting Partner alam namin na kayo ay magagaling na nanay, asawa, kapatid, anak, tagapag-alaga at kaibigan. Kami ay muling nagpapasalamat sa inyong pag-sama sa itong makabuluhang paglalakbay na san’ay magbahagi ng mga biyaya na natatanggap nating lahat.


Ipinagdarasal namin na ang inyong pasko ay puno ng kasiyahan at ipinagdiriwang kasama ang mga tao na higit ninyong minamahal. Ihayag natin na ang 2021 ay magiging mas mabuti at magiging taon ng pagunlad, paggaling at pagpatuloy ng trabaho patungo sa pinaka-makakabuti.

Salamat sa lahat ng inyong tinuro saamin, sa pag-babahagi ng inyong mga paniniwala at pananampalataya, sa inyong mabuting gawain na inyong binigayan ng dedikasyon. Sa patnubay at sa magandang mga pag-tipon na ipinahintulot ninyong ibahagi saamin. Hindi lang ang MyKuya ang nagawan ninyo ng mabuting pagbabago, kung hindi lahat ng mga taong na serbisyohan ninyo araw-araw. Habang buhay kaming tumatanaw ng utang ng loob.


Nagmamahal, Ang MyKuya Family.


103 views

Recent Posts

See All

Empowering Small Businesses

If MECQ has taught us anything, it is the importance of helping our fellow brothers and sisters get by through showcasing our support for their businesses. MyKuya has been working with a growing e

Comments


bottom of page